PEČOVATELSKÁ PÉČE

Pečovatelskou péči pro klienty zajišťují zaměstnanci Domova v přímé péči - klíčoví pracovníci. 

Klíčovým zaměstnancem se může stát pracovník v sociálních službách.

Klíčovým pracovníkem se rozumí zaměstnanec Domova Svojšice, který s klientem provádí úkony dle této směrnice:

  • tvorba, průběžné hodnocení plnění a aktualizace plánu péče klienta
  • tvorba, průběžné hodnocení plnění a aktualizace osobního cíle klienta

Dále se může klíčový zaměstnanec na základě přání klienta účastnit všech jednání klienta s vedením organizace, popř. nezávislými kontrolními orgány a vznášet připomínky v zájmu klienta.

V době nástupu do Domova je klientovi klíčový zaměstnanec přidělen staniční sestrou.

Klient má právo kdykoli v průběhu platnosti smlouvy požádat staniční sestru, vrchní sestru nebo sociální pracovnici o změnu klíčového zaměstnance.Nového klíčového zaměstnance stanoví po dohodě s klientem staniční sestra.

Klient může mít stanoveno i více klíčových zaměstnanců, pak je na dohodě těchto zaměstnanců, jak se podělí o úkoly spojené s funkcí klíčového zaměstnance.

23. 2. Svatopluk

Zítra: Matěj

9.jpg

zelena_firma.JPG

domovsvojsice_logo_praha.jpg

,,Domov je místo, kde začal Tvůj příběh."

Návštěvnost stránek

082195
Domov Svojšice