ROZVOJ KVALITY V DOMOVĚ SVOJŠICE

ZDE - Prezentace projektu 

Foto školení - ZDE

Specifickým cílem této prioritní osy je plošné vzdělávání skupiny 41 vedoucích pracovníků a pracovníků v sociálních službách. Pracovníci budou proškolení v celkem dvaadvaceti kurzech, které byly vybrány na základě výsledků dotazníkového šetření.

Podstatou projektu, který je realizován za finanční podpory OP LZZ je vytvoření komplexního systému dalšího profesního vzdělávání zaměstnanců v Domově Svojšice

Realizace projektu tak umožní zvýšení profesní mobility a adaptability těchto zaměstnanců, v důsledku čehož se posílí jejich pozice na trhu práce.

Cílovou skupinu projektu tvoří 41 osob (z celkového počtu 72 zaměstnanců zařízení).

Cílovou skupinou projektu jsou vlastní interní zaměstnanci Domova Svojšice, kteří splňují definici vedoucích pracovníků a pracovníků v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb.

Cílová skupina se skládá:

 - 7 vedoucích pracovníků

 - 34 pracovníků v sociálních službách

Cílová skupina je pro potřeby projektu tvořena dvěma podskupinami:

 A) Vedoucí pracovníci (VP)

 B) Pracovníci v sociálních službách (PSS)

Jedná se o ženy a jednoho muže různých věkových kategorií, s různým počtem let praxe (2-30 let) a rozdílným typem dosaženého vzdělání.

Vzdělávání vedoucích pracovníků:

- budování a vedení týmu, týmová spolupráce, efektivní komunikace v sociální práci, manažer v sociálních službách, time management, kvalita sociálních služeb, syndrom vyhoření, psychohygiena, tvorba plánů jako nástroj pro plánování sociální služby, zvládnutí zátěže a stresu, problematika práce s emocemi, výživa klientů v sociálních službách

Vzdělávání pracovníků v sociálních službách:

- problematika smrti a úmrtí, komunikace s klientem v duševní krizi, práce s agresivním klientem, základy sebeobrany pro pracovníky v sociálních službách, plánování v sociálních službách pro pobytovou službu, syndrom vyhoření, psychohygiena, problematika práce s emocemi, úvod do psychologie, psychologie osobnosti

 

Datum zahájení projektu: 1.1.2014

Datum ukončení projektu: 31.5.2015

 

  

23. 2. Svatopluk

Zítra: Matěj

9.jpg

zelena_firma.JPG

domovsvojsice_logo_praha.jpg

,,Domov je místo, kde začal Tvůj příběh."

Návštěvnost stránek

082195
Domov Svojšice