SOCIÁLNÍ PÉČE

Sociální pracovnice se zájemcům o sociální službu věnuje v pracovní době, která je vyvěšena na dveřích její kanceláře a zde na internetových stránkách.

 

 

DÁLE POSKYTUJEME

-          základní sociální poradenství

-          poskytnutí ubytování

-          poskytnutí stravy

-          pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

-          pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

-          zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

-          sociálně aktivizační činnosti

-          pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 

INFORMACE PRO ZÁJEMCE

 • Zájemci o umístění v našem zařízení si mohou podat žádost o pobytovou službu, kterou vyplní a spolu s dotazníkem úkonu, vyjádřením lékaře a souhlasem o poskytování osobních údajů zašlou na adresu našeho zařízení
 • Žádost je zařazena do evidence čekatelů, kterou spravuje vedoucí sociálního oddělení      (viz. složka KONTAKTY)
 • Při zařazení žádosti je zaslán informativní dopis a následně je zájemce vyzván k sociálnímu šetření
 • Žádosti aktualizujeme průběžně 1-krát ročně

 

INFORMACE PŘI NÁSTUPU 

 • Klient je informován a seznámen s chodem oddělení a prostředím, kde bude bydlet. Při přijetí jsou vyplněny a předány doklady k pobytové službě, včetně smlouvy o poskytnutí sociální služby, která je podepsána v den nástupu
 • Při příjmu je přítomna sociální pracovnice a vedoucí oddělení, které podávají ihned potřebné informace

 PŘI NÁSTUPU MUSÍ MÍT S SEBOU:

 • občanský průkaz

 • kartičku pojištěnce

 • rodný list

 • aktuální výměr důchodu

 • rozhodnutí o přiznání  příspěvku na péči

 • rozhodnutí o svéprávnosti

 • rozhodnutí o opatrovnictví

 • léky na 3 dny

 • hygienické potřeby

 • oblečení, boty na ven a přezůvky

 • kapesné

 • cigarety, pokud klient kouří

23. 2. Svatopluk

Zítra: Matěj

9.jpg

zelena_firma.JPG

domovsvojsice_logo_praha.jpg

,,Domov je místo, kde začal Tvůj příběh."

Návštěvnost stránek

082195
Domov Svojšice